English

Przewaga na starcie.

NowakowskiLaw to butikowa kancelaria prawna, działająca w Warszawie. Głównym przedmiotem naszych zainteresowań jest rynek nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem luksusowych nieruchomości mieszkaniowych. Interesuje nas również obszar prawa bankowego. Zapewniamy też usługi typu „Family Office” łączące kompleksową pomoc prawną z doradztwem menadżerskim.

Zajmujemy się polskim rynkiem nieruchomości w jego każdym aspekcie, pomagamy międzynarodowym podmiotom inwestować, nabywać nieruchomości, finansować i znajdować finansowanie. Współpracujemy z deweloperami, generalnymi wykonawcami, zapewniamy pomoc prawną agentom nieruchomości i menadżerom. Obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe. Wspieramy idee naszych Klientów, pomagając im rozwijać własny biznes.

NowakowskiLaw skupia się na:
- badaniach Due Dilligence
- negocjacjach
- dokumentach transakcyjnych
- finansowaniu
- eksmisjach
- sprawach sądowo-administracyjnych

Pracujemy po polsku i po angielsku. Współpracujemy z tłumaczami, architektami, rzecznikami patentowymi, ekonomistami, menadżerami.

Badanie Due Diligence.

Due Dilligence nieruchomości polega na sprawdzeniu jej stanu prawnego, na podstawie dostępnych informacji i dokumentów.

Każdy obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Należytą staranność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Mając na uwadze powyższe zasady, wynikające z Kodeksu cywilnego, każdy przesiębiorca przed nabyciem nieruchomości powinien przeprowadzić Due Dilligence, które da pozytywny wynik. W innym razie nabycie nieruchomości będzie wiązało się z ryzykami, które powinny być wskazane w raporcie Due Dilligence.

Negocjacje.

Negocjacje, to instytucja uregulowana w Kodeksie cywilnym, jako jeden ze sposobów zawarcia umowy. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

Adwokat Marek Nowakowski

marek.nowakowski@nowakowskilaw.pl

Adwokat Aleksandra Nowicka

aleksandra.nowicka@nowakowskilaw.pl

Adwokat Krzysztof Nowicki

krzysztof.nowicki@nowakowskilaw.pl

Troszczymy się o Ciebie.
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.