English

Przewaga na starcie.

NowakowskiLaw to butikowa kancelaria prawna, działająca w Warszawie. Głównym przedmiotem naszych zainteresowań jest rynek nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem luksusowych nieruchomości mieszkaniowych. Interesuje nas również obszar prawa bankowego. Zapewniamy też usługi typu „Family Office” łączące kompleksową pomoc prawną z doradztwem menadżerskim.

Zajmujemy się polskim rynkiem nieruchomości w jego każdym aspekcie, pomagamy międzynarodowym podmiotom inwestować, nabywać nieruchomości, finansować i znajdować finansowanie. Współpracujemy z deweloperami, generalnymi wykonawcami, zapewniamy pomoc prawną agentom nieruchomości i menadżerom. Obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe. Wspieramy idee naszych Klientów, pomagając im rozwijać własny biznes.

NowakowskiLaw skupia się na:
- badaniach Due Dilligence
- negocjacjach
- dokumentach transakcyjnych
- finansowaniu
- eksmisjach
- sprawach sądowo-administracyjnych

Pracujemy po polsku i po angielsku. Współpracujemy z tłumaczami, architektami, rzecznikami patentowymi, ekonomistami, menadżerami.

Adwokat Marek Nowakowski

marek.nowakowski@nowakowskilaw.pl

Adwokat Aleksandra Nowicka

aleksandra.nowicka@nowakowskilaw.pl

Adwokat Mateusz Nowicki

mateusz.nowicki@nowakowskilaw.pl

Adwokat Kinga Wojtaszek

kinga.wojtaszek@nowakowskilaw.pl

Adwokat Krzysztof Nowicki

krzysztof.nowicki@nowakowskilaw.pl

Troszczymy się o Ciebie.
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.