English

Adwokat Mateusz Nowicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Karierę zawodową rozwijał w jednej z wiodących warszawskich Kancelarii Prawnych, gdzie w czasie trwającej 4 lata współpracy przeszedł przez wszystkie szczeble kariery, zostając ostatecznie dyrektorem zarządzającym depratamentu ds. nieruchomości i odszkodowań.

Specjalista z zakresu prawa budowlanego w tym w szczególności procesów zw. z realizacją zadań inwestycyjnych, wydawania pozwoleń na budowę, itp.

Reprezentuje właścicieli kamienic oraz deweloperów w procesach opartych o przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy w tym w sprawach o eksmisje, naruszenie posiadania, etc.

Procesualista. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi.