English

Adwokat Marek Nowakowski

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, posiada Dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Magister University Of Florida (wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim).

Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał pracując w warszawskich kancelariach prawnych, będąc wspólnikiem kancelarii adwokatów i radców prawnych, a następnie prowadząc własną kancelarię adwokacką. Jego praktyka skupia się w głównej mierze na obsłudze przedsiębiorców – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie spółek, prawie nieruchomości, prawie budowlanym, sporach administracyjnych.

W swojej praktyce zawodowej obsługiwał m.in. deweloperów, spółki budowlane, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostkę samorządu terytorialnego, jak również podmioty zajmujące się inwestycjami na rynku nieruchomości, reprezentując je w postępowaniach sądowych, postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzając umowy, prowadząc bieżącą obsługę z zakresu tzw. prawa korporacyjnego, jak również przeprowadzając audyty prawne (due diligence), optymalizacje podatkowe.