English

Adwokat Krzysztof Nowicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął od pracy w sądzie, jako asystent sędziego, poznając tym samym specyfikę pracy sądu, co wzbogaca jego doświadczenie procesowe o unikalną wiedzę.

Specjalista prawa procesowego – zarówno w zakresie procedury cywilnej jak i karnej. Od wielu lat reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Pomaga klientom rzetelnie ocenić ich sytuację prawną i pozycję procesową. Dokonuje analizy zasadności prowadzenia mediacji i negocjacji ugodowych oraz wspólnie z klientem ustala strategię i harmonogram czynności w sprawie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentacji właścicieli nieruchomości w postępowaniach przedsądowych i sądowych o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania jak i wszelkich sporów powstałych na tle umów deweloperskich, w tym kar umownych.