English

Adwokat Kinga Wojtaszek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nieruchomościami, prawnymi aspektami organizacji budowalnych procesów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia finansowania inwestycji. Posiada doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz spółdzielni mieszkaniowych, co potwierdza wieloletnie pełnienie funkcji prokurenta w jednej z największych firm budowlanych w Polsce, obsługa prestiżowych wielomilionowych inwestycji budowlanych oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Jest aktywnym i doświadczonym procesualistą. Interesuje się i aktywnie rozwija również w kierunku prawa rosyjskiego.