English

Adwokat Aleksandra Nowicka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prawie nieruchomości, prawie wspólnot mieszkaniowych, prawie lokalowym i prawie budowlanym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną właścicieli nieruchomości, Wspólnot Mieszkaniowych oraz inwestycji budowlanych. Opiniuje i negocjuje umowy z zakresu kupna – sprzedaży nieruchomości w tym umowy przedwstępne i deweloperskie, z zakresu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z zakresu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości. Reprezentuje inwestorów przed organami administracji państwowej i samorządowej. Sporządza i opiniuje uchwały Wspólnot Mieszkaniowych.

Prowadzi spory sądowe w sprawach o ochronę windykacyjną, negatoryjną i posesoryjną, z zakresu prawa budowlanego.